Archiwum miesiąca: kwiecień 2012

Sposób działania i zastosowania sprężarek chłodniczych

Sprężarki stanowią podstawę funkcjonowania całej branży chłodniczej. Zarówno domowe lodówki, zamrażarki czy klimatyzatory, jak również wielkogabarytowe chłodnie i mroźnie funkcjonują dzięki różnego rodzaju sprężarkom chłodniczym. Zasada działania każdej sprężarkowej chłodziarki wykorzystuje fizyczne zjawisko polegające na tym, że gazy rozprężając się obniżają temperaturę, zaś przy sprężaniu wydzielają ciepło. Należy znaleźć odpowiedni gaz, który będziemy sprężać poza chłodnią i rozprężać w chłodni.

Podstawy funkcjonowania

Z zasad termodynamiki wiadomo, że każdy układ będzie dążył do wyrównania temperatur. Pozostaje jedynie wykorzystać wymienniki ciepła, aby odbierać ciepło z izolowanej zamrażarki czy lodówki i uwalniać je poza strefą chłodzenia. Sprężarki chłodnicze mają tu zasadnicze znaczenie, ponieważ bez nich cały ten proces byłby niemożliwy do przeprowadzenia. W użyciu jest wiele różnorodnych sprężarek, opartych o różne zasady działania. Do najpopularniejszych należą semihermetyczne i hermetyczne sprężarki spiralne, tłokowe i śrubowe.

Czynniki chłodnicze

Sprężarki są konstruowane w zależności od właściwości konkretnych czynników chłodniczych, jakie będą musiały sprężać. Idealny czynnik chłodniczy wrze przy niskim ciśnieniu i pobiera ciepło, które oddaje podczas skraplania przy wyższym ciśnieniu. Do najczęściej stosowanych czynników chłodniczych należy amoniak, dwutlenek węgla i rozmaite mieszaniny gazowe, zastępujące szkodliwe freony, których stosowania zakazuje restrykcyjnie protokół Montrealski. Sprężarki wykorzystywane w urządzeniach domowych zasilane są silnikami elektrycznymi. W przypadku chłodni i mroźni przemysłowych, popularne są silniki spalinowe.

Konieczność oczyszczania ścieków

Rozwiązanie kwestii związanych z utylizacją nieczystości stałych i płynnych stało się największym problemem naszej cywilizacji. Wzrastająca konsumpcja przełożyła się wprost na hałdy śmieci, a powiększanie się miast wpłynęło na znaczne zwiększenie ilości ścieków, których nie da się utylizować bez profesjonalnych rozwiązań. W przypadku śmieci rozwiązaniem może być selektywna zbiórka odpadów, która prowadzi do recyklingu znacznej ilości odpadków. Zanieczyszczona woda musi być dostarczona do oczyszczalni ścieków.

Sposoby oczyszczania ścieków

W warunkach wiejskich wiele gospodarstw domowych funkcjonuje w oparciu o przydomowe oczyszczalnie ścieków, które uzdatniają wodę wystarczająco, aby nadawała się do podlewania ogródka lub rozsączania po terenie. Miasta i zakłady przemysłowe produkują takie ilości ścieków, że ich oczyszczenie jest warunkiem ochrony środowiska naturalnego. Oczyszczalnie dzielą się na lokalne, centralne i grupowe. W zależności od potrzeb, stosuje się w nich mechaniczne, biologiczne lub chemiczne metody oczyszczania wody. Współczesne oczyszczalnie są kombinowane i wykorzystują każdą z tych metod do oczyszczenia wody z różnych zanieczyszczeń. Czytaj dalej