Archiwum miesiąca: marzec 2016

O co chodzi z tą księgowością?

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Księgowość polega na pieniężnym ujęciu udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które są przyczyną zmian w majątku podmiotu i źródłach jego pochodzenia. Do celów fiskalnych prowadzona jest tak zwana księgowość uproszczona. Księgowość pełna polega na prowadzeniu ksiąg handlowych i służy nie tylko do obliczenia należności podatkowych, ale również odwzorowuje pełen obraz przedsiębiorstwa. Czytaj dalej