Alternatywne źródło energii

Poszukiwania alternatywnych źródeł energii przyczyniły się do zwiększenia popularności, jaką cieszą się w ostatnich latach farmy wiatrowe. Według wielu źródeł informacji, ich praca nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, co w dłuższym czasie pozytywnie odbija się na klimacie. Organizacje proekologiczne są jednak innego zdania. Zarzucają im olbrzymi hałas, wymuszanie ruchu powietrza, co może wpływać na lokalne zmiany klimatu, a także niebezpieczeństwo, jakie stanowią dla okolicznej zwierzyny, ptaków oraz roślin.

Za i przeciw farmom wiatrowym

Dylematem są też argumenty, jakie mają przemawiać za stawianiem wiatraków. Rozwój lokalnego biznesu, czy dodatkowe miejsca pracy czy poprawa sytuacji gospodarczej nie są wystarczającym powodem, by takie farmy wiatrowe stawiać. Warto zauważyć, że nasze społeczeństwo jest bardzo nieufne w stosunku do nowych, nieznanych technologii, które mogą nieść poważne zmiany w życiu. Każde nowe przedsięwzięcie ma swoje wady i zalety, najważniejsze by czynników przemawiających za jego kontynuacją było więcej niż opinii negatywnych.

Najciekawsze jest to, że niemal wszystkie gminy, w których powstały farmy wiatrowe, są zadowolone ze zmian. Wraz z upływem czasu zmniejsza się ilość osób niechętnych wiatrakom. Najwięcej obaw związanych z farmami zgłaszają osoby, które w ogóle nie mają z nimi do czynienia. Czasami lepiej jest zaryzykować inwestycję w nowe rozwiązania niż tkwić w niewiedzy lub mylnych przekonaniach. Farmy wiatrowe są stosunkowo mało rozpowszechnione w naszym kraju, a prawdziwym problemem może być jedynie wiatrak stojący przy samym domu, co jest raczej niemożliwe.