Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy są z najważniejszymi rzeczami, które pracodawca musi zabezpieczyć pracującym u niego ludziom. Przepisy BHP i obowiązek ich respektowania wynika z Kodeksu Pracy, a podstawowym aktem wykonawczym jest rozporządzenie ministra pracy w tej sprawie. Nad przestrzeganiem prawa pracy czuwa Państwowa Inspekcja Pracy, do której obowiązków należy również monitorowanie przestrzegania praw pracowników w zakresie BHP. Za niedociągnięcia oraz brak staranności w zapewnieniu pracownikom wymaganego bezpieczeństwa, mogą grozić bardzo dotkliwe sankcje.

Podstawowe zasady BHP

Każdy pracownik powinien mieć możliwość swobodnego i nieskrępowanego przebrania się w strój roboczy na czas wykonywania zadań wynikających ze stosunku pracy. Dzięki odpowiedniej odzieży ochronnej oraz innych produktom BHP (kaskom, rękawiczkom, maskom itp.) pracownik jest zabezpieczony przed niebezpieczeństwami, wynikającymi z wykonywanych czynności. Jednocześnie pracodawca powinien zabezpieczyć pozostawione przez pracownika prywatne rzeczy w sposób uniemożliwiający ich kradzież lub penetrację przez osoby niepowołane. Dlatego w każdym zakładzie pracy niezbędne są solidne szafy BHP, które dają każdej, zatrudnionej osobie możliwość przechowywania swoich prywatnych rzeczy.

Szafy metalowe, zabezpieczone zamkami, są dostępne w różnych wzorach. Zazwyczaj szafy można łączyć ze sobą, tworząc zwarte systemy umożliwiające zagospodarowanie wolnych przestrzeni. Dzięki temu pomieszczenia socjalne są lepiej wykorzystywane. Szafy BHP są wyposażone w półeczki oraz drążek z haczykami. Szafy metalowe posiadają często odpowiedni wizytownik, który umożliwia ich podpisanie. Bardzo ważnym elementem są otwory wentylacyjne, które zapewniają cyrkulację powietrza wewnątrz szafki pracowniczej.