Bezpieczeństwo ruchu drogowego

znak zakazuZnaki drogowe są elementem rzeczywistości, który na stałe wpisał się w krajobraz miejski. Jest ich tak dużo, że czasami kierowcy trudno wszystkie zauważyć, a wiadomo, że musi jeszcze patrzeć na drogę, pieszych, sygnalizację świetlną. Bez znaków drogowych jednak jazda ulicami nie byłaby możliwa, pełnią one niezmiernie ważną funkcję w ruchu drogowym. Wiadomo, że pewne znaki są ignorowane przez niektórych kierowców, zwłaszcza te ograniczające prędkość, ale zasadniczo ich obecność w znaczy sposób reguluje sposób jazdy, wprowadzając pewne niezbywalne zasady, jeśli chodzi choćby o pierwszeństwo jazdy. Bardzo istotna rolę pełni w tym zakresie także sygnalizacja świetlna.

W znakach drogowych ważny jest ich główny podział na znaki informacyjne, nakazu i znaki zakazu. Bez ich znajomości nie można zrobić prawa jazdy i usiąść za kółkiem. Z uwagi na nieustanne narażenie na deszcz i wilgoć znaki drogowe są wykonane z materiałów o dużej odporności i trwałości, a farba, którą są pokryte, jest odblaskowa. To sprawia, że znaki na drodze są dobrze widoczne także w nocy.