BHP – szafki dla pracowników

Obowiązujące w naszym kraju prawo pracy stanowi, że pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odzież ochronną i warunki do przebrania się. W określonych sytuacjach możliwe jest również wypłacenie ekwiwalentu za zakup odzieży używanej do pracy. Możliwość nieskrepowanej zmiany ubrania oraz pozostawienia własnej odzieży w bezpiecznym miejscu jest ważnym zadaniem pracodawcy. Uchybienia w tym zakresie stanowią wykroczenie, które może być ukarane przez inspekcję pracy. Dlatego każda firma, zatrudniająca robotników, organizuje pomieszczenia socjalne i umieszcza tam szafki BHP.

Pomieszczenia socjalne znajdują się w fabrykach, zakładach rzemieślniczych, manufakturach czy na placach budowy. Wszędzie tam, gdzie konieczna jest zmiana odzieży, tam pojawiają się odpowiednie szafki BHP. Najważniejsza z punktu widzenia pracodawcy jest ich wytrzymałość, funkcjonalność i możliwie jak najniższa cena. Bardzo ważne są też możliwości swobodnego ustawiania szafek i zagospodarowywania nimi dowolnych przestrzeni. Niekiedy trudno jest wygospodarować na szatnię odrębne pomieszczenie. Intymność jest wtedy zapewniana poprzez odpowiednie ustawienie wyposażenia.

Pracodawcy najczęściej decydują się na stalowe szafki BHP. W zależności od rodzaju zakładu i konieczności separowania zawartości szafek od zewnętrznych zagrożeń stosuje się szafki stojące na podłodze lub wyniesione wyżej dzięki nogom, które chronią zawartość przed zalaniem. Szafki, które mogą zawierać mokrą odzież roboczą, mają często siatkowe, ażurowe drzwiczki, które umożliwiają samoczynne schnięcie zostawionej odzieży.