Archiwum kategorii: Praca

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy są z najważniejszymi rzeczami, które pracodawca musi zabezpieczyć pracującym u niego ludziom. Przepisy BHP i obowiązek ich respektowania wynika z Kodeksu Pracy, a podstawowym aktem wykonawczym jest rozporządzenie ministra pracy w tej sprawie. Nad przestrzeganiem prawa pracy czuwa Państwowa Inspekcja Pracy, do której obowiązków należy również monitorowanie przestrzegania praw pracowników w zakresie BHP. Za niedociągnięcia oraz brak staranności w zapewnieniu pracownikom wymaganego bezpieczeństwa, mogą grozić bardzo dotkliwe sankcje. Czytaj dalej

Ochrona ciała w pracy

W zależności od zawodu i miejsca pracy ochronie trzeba poddać rozmaite części ciała – oczy, ręce, nogi, twarz, uszy, głowa, korpus. Dzięki odzieży ochronnej pracownicy przeróżnych zawodów czują się bezpiecznie na swoim stanowisku pracy. W przypadku gdy w zakładzie dochodzi do niepokojącej awarii, zdrowie i życie pracowników nie jest zagrożone, a pracodawca nie ma się czego wstydzić. Ochrona głowy, oczu, a także dróg oddechowych stanowi warunek konieczny w wielu zajęciach, które określa się nieraz jako zawody wysokiego ryzyka. Uciążliwe warunki pracy wymuszają używanie adekwatnej odzieży ochronnej. Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest niezwykle ważne.

Zabezpieczenie głowy

Ochronę głowy zapewniają na przykład hełmy, które chronią głowę przed spadającymi z wielkiej wysokości przedmiotami. Ich zadanie to właściwe rozproszenie energii tego obiektu. Taka wzmocniona ochrona głowy jest praktykowana między innymi na budowie.

Prace remontowe występujące na wysokości wymagają dodatkowego zabezpieczenia między innymi w postaci pasów amortyzujących, które zabezpieczają przed niebezpiecznym upadkiem z wysokości. Kaski znakomicie amortyzują opadający obiekt – cegły, elementy konstrukcji.

BHP – szafki dla pracowników

Obowiązujące w naszym kraju prawo pracy stanowi, że pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odzież ochronną i warunki do przebrania się. W określonych sytuacjach możliwe jest również wypłacenie ekwiwalentu za zakup odzieży używanej do pracy. Możliwość nieskrepowanej zmiany ubrania oraz pozostawienia własnej odzieży w bezpiecznym miejscu jest ważnym zadaniem pracodawcy. Uchybienia w tym zakresie stanowią wykroczenie, które może być ukarane przez inspekcję pracy. Dlatego każda firma, zatrudniająca robotników, organizuje pomieszczenia socjalne i umieszcza tam szafki BHP. Czytaj dalej