Charakterystyka i zastosowania blach gorącowalcowanych

składowanie blachBlachy gorącowalcowane są najczęściej używane. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie potrzebne są stalowe pokrycia. Produkowane są w rozmaitych gatunkach, które różnią się w zakresach plastyczności poprzez odpowiednie dodatki do danego stopu. Tego typu blachy są znacznie tańsze niż walcowane na zimno. Walcowanie na gorąco wymaga mniejszego zużycia energii, ponieważ odbywa się w temperaturze wyższej od rekrystalizacji stali, co wiąże się z mniejszymi oporami odkształcania. Wadą takiego walcowania jest utlenianie się powierzchni stali. Powstałą zgorzelinę trzeba później usunąć poprzez wytrawianie lub za pomocą innych metod.

Walcowanie na zimno umożliwia produkcję blach znacznie cieńszych, o lepszej powierzchni i tolerancji wymiarów. Blachy gorącowalcowane są używane jako materiał wyjściowy do kolejnych walcowań na zimno. Następnie produkty ulepsza się przez kolejne przewalcowania i żarzenia rekrystalizujące. Otrzymywane w tym procesie blachy zimnowalcowane są znacznie lepszej jakości niż blachy użyte do ich produkcji. Walcowane na zimno blachy znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle elektrotechnicznym oraz motoryzacyjnym.

Generalnie przyjmuje się zasadę, ze blachy gorącowalcowane używa się do wszelkich zastosowań, w których nie wymaga się szczególnej jakości powierzchni ani dodatkowych wzmocnień. Z takich blach wykonuje się elementy maszyn, mostów, konstrukcji stalowych, podnośników, kontenerów czy pojazdów. Znaczenie ma również wymagana grubość materiału konstrukcyjnego. Blachy walcowane na zimno są używane wszędzie tam, gdzie potrzebne są produkty znacznie cieńsze.