Istota forowoltaiki

Energia słoneczna jest bezpłatna i można powiedzieć, że niewyczerpana. Możliwość pozyskania prądu z energii słońca jest jedną z najekonomiczniejszych alternatyw dla tradycyjnej energetyki.

Fotowoltaika oferuje wiele korzyści, istotnych nie tylko z punktu widzenia konkretnych inwestorów, ale również odczuwalnych w skali globalnej. Warto o tym pamiętać w związku z redukcją emisji dwutlenku węgla. Pozyskiwanie energii słonecznej jest całkowicie wolne od powstawania gazów cieplarnianych. Szacuje się, że energia, użyta przy produkcji poszczególnych elementów systemu, zostaje wyprodukowana przez niego w ciągu niecałych trzech lat funkcjonowania.

Fotowoltaika zapewnia wyjątkowo niskie koszty eksploatacji. Zainstalowane systemy w zasadzie nie wymagają obsługi. Charakterystyczny jest bardzo długi okres gwarancji na poszczególne elementy, który dla paneli fotowoltaicznych wynosi nawet 25 lat. Ważne jest, że nowoczesne systemy wykorzystują nie tylko bezpośrednie promieniowanie, ale pozyskują energię również z promieni odbitych, czym różnią się od rozwiązań solarnych. Pozwala to na pracę w czasie dni pochmurnych.

Znaczenie gospodarcze małych farm słonecznych jest jeszcze niewielkie, ale wiele wskazuje na to, że będzie ono rosnąć z każdym rokiem. Fotowoltaika oferuje znaczną decentralizację, jeżeli chodzi o pozyskiwanie prądu. Farmy mogą powstawać blisko końcowych odbiorców, którymi mogą być fabryki lub osiedla mieszkaniowe. Dzięki temu nie ma konieczności transportu energii, co generuje zawsze dość duże straty.