Nanoszenie farby metodą proszkową

Nanoszenie farby poprzez lakierowanie proszkowe jest uznawane za metodę skuteczną i przyjazną dla środowiska naturalnego. Farby proszkowe nie posiadają rozcieńczalników i praktycznie nie emitują lotnych związków organicznych. Nie ma odpadów i ubytków materiału malarskiego, który niemal w całości jest wykorzystywany do tworzenia solidnych i estetycznych powłok. Ta metoda malowania powierzchni ogranicza powstawanie niebezpiecznych odpadów, które są charakterystyczne dla metod tradycyjnych.

Na czym polega ta metoda

Lakierowanie proszkowe polega na elektryzowaniu cząstek farby, która utrzymuje się na malowanych powierzchniach dzięki siłom elektrostatycznym. Następnie całość się podgrzewa do 200 stopni Celsjusza, co powoduje topienie się i polimeryzację proszku. Powstaje odporna i trwała powłoka, która charakteryzuje się równą i gładką powierzchnią. Powłoki uzyskane poprzez lakierowanie proszkowe są znacznie grubsze niż w innych metodach nanoszenia lakieru na powierzchnię przedmiotów. Grube powłoki pozwalają również ukryć niedoskonałości, powstałe na skutek obróbki mechanicznej poszczególnych elementów.

Malowane proszkowo elementy są lepiej chronione przed korozją i działaniem chemikaliów. Powierzchnie malowane proszkowo charakteryzują się dość dużą odpornością na wysoką temperaturę oraz wytrzymałością na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Ta metoda pozwala na znaczne oszczędności energii poprzez stosowanie zamkniętych obiegów wentylacyjnych, które nie są możliwe w przypadku używania w procesie lakierowania lotnych substancji.