O co chodzi z tą księgowością?

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Księgowość polega na pieniężnym ujęciu udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które są przyczyną zmian w majątku podmiotu i źródłach jego pochodzenia. Do celów fiskalnych prowadzona jest tak zwana księgowość uproszczona. Księgowość pełna polega na prowadzeniu ksiąg handlowych i służy nie tylko do obliczenia należności podatkowych, ale również odwzorowuje pełen obraz przedsiębiorstwa.

W każdym mieście działa wiele biur księgowych, zajmujących się tym profesjonalnie. Nietrudno zatem jest znaleźć podmiot świadczący usługi księgowe w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, a także w mniejszych miejscowościach i miasteczkach.

Zasady księgowości

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgowość uproszczona może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o ile przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczą 1 200 000 euro. Księgowość uproszczona może być prowadzona w trzech podstawowych formach.

Książka przychodów i rozchodów to metoda polegająca na sumowaniu kosztów i przychodów i wyliczaniu w ten sposób dochodu do opodatkowania, w przypadku straty podatek nie jest pobierany. Karta podatkowa jest dostępna jedynie dla wąskiej grupy przedsiębiorców, a polega na regularnym opłacaniu każdego miesiąca kwoty wyliczonej zgodnie z przepisami dla konkretnego przedsiębiorcy przez organ podatkowy. Ryczałt ewidencjonowany pozwala na opłacanie znacznie niższych stawek podatku od wszelkich przychodów, koszty nie są odliczane od kwoty do opodatkowania.

Księgowość uproszczona jest bardzo często realizowana samodzielnie przez przedsiębiorców za pomocą oprogramowania komputerowego lub w formie księgowości online. Prowadzenie ksiąg handlowych nie jest możliwe bez profesjonalnej obsługi rachunkowej.