Poziome znaki drogowe

farba drogowaPoziome znaki drogowe są niezwykle ważne w organizacji ruchu drogowego. Linie, strzałki, napisy i inne symbole, związane z oznaczaniem konkretnych miejsc na drodze, muszą być oznaczone w sposób czytelny i trwały. Dlatego bardzo duże znaczenie ma odpowiednia farba drogowa, użyta do nanoszenia znaków. Środki chemiczne, służące do malowania dróg bitumicznych lub betonowych, muszą być trwałe, odporne na ścieranie, działanie promieni słonecznych oraz niskie i wysokie temperatury. Odpowiednie rodzaje farb, dających lekko wypukłą fakturę, stosuje się do ostrzegania o wjechaniu na krawędź jezdni.

Zgodnie z kodeksem ruchu drogowego znaki poziome mogą mieć kolor biały lub żółty, farba drogowa może mieć również kolor czerwony lub czarny. Dodatkowo do farb używanych do malowania znaków i oznaczeń poziomych bywają dodawane mikrokulki refleksyjne. Odbite przez nie światło reflektorów samochodowych znacznie poprawia widoczność znaków i tym samym wpływa na zapewnienie większego bezpieczeństwa na drodze. Poza tym na krawędziach jezdni używa się białych i czerwonych, punktowych elementów odblaskowych, służących do określenia prawej i lewej strony.

Każda farba drogowa musi charakteryzować się szybkim czasem wysychania. Standardowo przejezdność powinna być uzyskiwana do 20 minut od rozłożenia farby na drodze. Do nakładania farby stosuje się malowarek mechanicznych do pasów i linii. Dzięki tego typu urządzeniom otrzymywane są proste i równe linie, o jednakowej szerokości. W użyciu są maszyny pneumatyczne oraz hydrodynamiczne. Dobra farba umożliwia również ręczne nanoszenie na powierzchnie drogi.