Pułapki kredytowe

Wszystkie reklamy banków oferujących kredyt sprowadzają się w zasadzie do jednego parametru. Każdy epatuje wysokością procentu, na jaki pożyczane są pieniądze. Tymczasem z punktu widzenia przeciętnego kredytobiorcy taka informacja jest zupełnie bezwartościowa. Procent jest istotnym parametrem w chwili, kiedy decydujemy się na zrobienie lokaty. Dzięki temu możemy błyskawicznie policzyć, jakie będą nasze zyski po określonym okresie. Biorąc pożyczkę lub kredyt należy zwracać uwagę na zupełnie inne parametry.

Pierwszą zasadą, jaką należy się kierować przy wyborze każdego zobowiązania kredytowego jest zdolność do jego terminowego obsługiwania i korzyść, jaką uzyskujemy dzięki jego zaciągnięciu. W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na takie parametry, jak koszt całkowity, generowany przez zaciągnięty kredyt. Inne dane to w gruncie rzeczy informacje dla fachowców. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania nie ma znaczenia dla rodziny kupującej książki dla dziecka. Jeżeli pieniądze są pożyczane w niewielkiej kwocie, na krótki czas, to nawet 100 procentowe odsetki roczne nie będą odstraszające, bowiem nie uzbiera się zbyt duża faktyczna kwota do zapłaty.

Żaden kredyt udzielany w naszym kraju nie może mieć wyższego oprocentowania niż czterokrotność kredytu lombardowego. Taki procent płacimy między innymi za niespłacone w terminie pieniądze z karty kredytowej. Wysokość raty miesięcznej zależy jednak w pierwszym rzędzie od okresu, na który zaciągnęliśmy zobowiązanie. Im więcej rat, tym niższa miesięczna rata kapitałowo odsetkowa i wyższy sumaryczny koszt całego kredytu.