Rozpoznanie warunków geologicznych przed budową

Rozwój naszej cywilizacji powoduje, że ludzie szukają w miastach coraz więcej przestrzeni. Z jednej strony starają się chować pod powierzchnią ziemi transport publiczny, rozbudowują linie metra i prowadzą długie tunele samochodowe. Z drugiej strony w centrach miast powstają drapacze chmur, które pozwalają na relatywnie małej przestrzeni pracować olbrzymiej liczbie pracowników biurowych. Dzięki temu coraz większe znaczenie zyskują różne dyscypliny naukowe, powiązane z inżynierią lądową. Szczególnie rozwija się geologia i geotechnika.

Każda poważna inwestycja budowlana rozpoczyna się od rozpoznania szczegółowych warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych. Opinie geotechniczne decydują bardzo często o sposobie posadowienia obiektów budowlanych. Zaniedbania w tym zakresie ujawniają się najczęściej dopiero w obliczu klęsk żywiołowych, kiedy całe osiedla domów zsuwają się ze zboczy lub dochodzi do innych nieprzewidzianych wypadków, na skutek działania sił przyrody.

Współczesne projekty wielkich inwestycji opierają się na niezwykle szczegółowych badaniach geologicznych, które służą do sporządzenia dokumentacji geotechnicznej. Znając dokładnie wszelkie informacje dotyczące podłoża, na którym powstaje inwestycja budowlana, inżynierowie mogą sporządzić niezwykle precyzyjny projekt. Dzisiejsza technika budowlana w znacznej mierze opiera się o indywidualnie dobrane materiały i receptury zapraw oraz betonów. Nie da się ich ustalić bez dokładnych ekspertyz geotechnicznych wykonywanych przez specjalistyczne firmy.