Specyfika podzespołów elektronicznych

Potencjometry, oporniki, kondensatory, diody i układy scalone, czyli wszelkiego rodzaju podzespoły elektroniczne składają się na świat, który nas otacza. Rozwój technik komputerowych i elektroniki rzutuje na wszelkie dziedziny naszego życia. Dzięki masowej produkcji i obniżkom cen, powszechna stała się dostępność rozmaitych, elektronicznych sprzętów. Dla większości z nas istotne jest jedynie to, że działają miksery, pralki, lodówki, mikrofalówki, tostery i dziesiątki innych sprzętów. Na co dzień nie zastanawiamy się, co stanowi elementy składowe elektronicznych układów, które ulepszają nasze codzienne życie.

Charakterystyka kondensatorów

Niezwykle szerokie zastosowanie we wszelkich urządzeniach elektronicznych i elektrycznych mają kondensatory. Można je nabyć w hurtowniach elektrycznych i elektronicznych. W zasadzie zbudowane są z dwóch przewodników, zwanych okładkami, które rozdzielone są dielektrykiem. Jeżeli okładki zostaną podłączone do źródła napięcia, to zostanie na nich zgromadzony ładunek elektryczny, który po odłączeniu napięcia będzie utrzymywany siłą przyciągania elektrostatycznego. Cechą charakterystyczną kondensatorów jest wyrażana w faradach pojemność, czyli zdolność do gromadzenia ładunku.

Kondensatory umożliwiają utrzymanie napięcia w przerwach pomiędzy impulsami prądu dopływającego z prostownika. Zasilacze transformatorowe najczęściej opierają się na kondensatorach elektrolitycznych, o dużych pojemnościach. W komputerach służą stabilizowaniu poboru prądu z szyn, który może zmieniać się w niedługim czasie o kilka rzędów wielkości. Kondensatory są również szeroko wykorzystywane do tłumienia zakłóceń w urządzeniach. Silniki elektryczne, czy iskrowniki wywołują zakłócenia związane z szybkimi skokami poboru prądu. Kondensatory znajdują się w filtrach, które chronią przed takimi zakłóceniami sieci energetyczne.