Archiwa tagu: ochrona środowiska

Konieczność oczyszczania ścieków

Rozwiązanie kwestii związanych z utylizacją nieczystości stałych i płynnych stało się największym problemem naszej cywilizacji. Wzrastająca konsumpcja przełożyła się wprost na hałdy śmieci, a powiększanie się miast wpłynęło na znaczne zwiększenie ilości ścieków, których nie da się utylizować bez profesjonalnych rozwiązań. W przypadku śmieci rozwiązaniem może być selektywna zbiórka odpadów, która prowadzi do recyklingu znacznej ilości odpadków. Zanieczyszczona woda musi być dostarczona do oczyszczalni ścieków.

Sposoby oczyszczania ścieków

W warunkach wiejskich wiele gospodarstw domowych funkcjonuje w oparciu o przydomowe oczyszczalnie ścieków, które uzdatniają wodę wystarczająco, aby nadawała się do podlewania ogródka lub rozsączania po terenie. Miasta i zakłady przemysłowe produkują takie ilości ścieków, że ich oczyszczenie jest warunkiem ochrony środowiska naturalnego. Oczyszczalnie dzielą się na lokalne, centralne i grupowe. W zależności od potrzeb, stosuje się w nich mechaniczne, biologiczne lub chemiczne metody oczyszczania wody. Współczesne oczyszczalnie są kombinowane i wykorzystują każdą z tych metod do oczyszczenia wody z różnych zanieczyszczeń. Czytaj dalej