Archiwa tagu: sepracja gruntów

Charakterystyka geowłókniny

Geowłóknina należy do geosyntetyków płaskich, powstałych z połączenia włókien poliestrowych czy polipropylenowych przy pomocy igłowania, przeszywania lub poprzez obróbkę termiczną, czyli zgrzewanie. Jej zadaniem jest separowanie gruntów lub kruszyw, różniących się między sobą wielkością uziarnienia. Zabezpiecza też brzegi rzek przed osuwaniem się z nich ziemi i wspomaga budowę zbiorników wodnych. Zastosowań może mieć wiele, w zależności od pomysłu oraz indywidualnych potrzeb inwestorów. Ze względu na jej swoiste cechy wyróżniamy geowłókninę separacyjną, separacyjno-filtracyjną i ochronną.

W procesie budowy domów geowłóknina służy do owijania rur drenarskich w trakcie instalowania systemów odwodnień. Dzięki jej obecności piasek, muł oraz inne drobiny nie przedostają się do wnętrza rury, przez co zachowana zostaje jej całkowita drożność. Nikt z nas nie wyobraża sobie przecież odkopywania drenażu z powodu zapchania się rury. Nie miałyby wówczas najmniejszego sensu starannie pielęgnowane, okazałe ogrody, z których jesteśmy tak dumni. Aby posiadały swój urok, potrzebują czasami wielu lat naszej pracy.

Głównym atutem geowłókniny jest przepuszczalność wody pomiędzy separowanymi przez nią warstwami gruntu. W zależności od jej przeznaczenia, różni się jednak parametrami związanymi z wodoprzepuszczalnością, a także rozciągliwością, odpornością na przebicia oraz wielkością porów. Dzięki temu poza oddzielaniem poszczególnych warstw gruntu, może zapobiegać również erozji i wzmacniać nawierzchnie bitumiczne.