Trudy pracy nauczyciela

Nauczyciele w Polsce są wiecznie niezadowoleni. Nie odpowiada im czas pracy, zarobki i ogrom obowiązków, które przyjmują na swoje barki wraz z rozpoczęciem pracy w szkole. Tak postrzegamy ludzi, którzy uczą nasze dzieci i w dużej mierze przyczyniają się do ich wychowania i aspiracji życiowych. Warto zauważyć, że ta grupa nauczycieli, która najgłośniej mówi o swoim trudnym losie, z reguły nic nie robi, by ten stan zmienić. Można by założyć, że są to osoby, dla których praca w szkole jest karą lub brakiem jakiejkolwiek alternatywy.

Osoby, które chcą pracować z dziećmi i młodzieżą, nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące warunków finansowych, choć z całą pewnością chciałyby zostać docenione i ze swojej pensji móc godziwie żyć. Starają się jednak rozwijać i poznawać różne metody dotarcia do dzieci wywodzących się z różnych środowisk, rodzin, a także grup społecznych. Właśnie temu ma między innymi służyć doskonalenie nauczycieli, organizowane przez ośrodki wspierane przez kuratoria oświaty.

Oprócz wiedzy merytorycznej, każdy nauczyciel powinien być przygotowany do pracy pod względem pedagogicznym. Nie może spisywać na straty dzieci, które wolniej się uczą, gorzej przyswajają materiał, czy mają kłopoty z koncentracją. Musi szukać drogi dotarcia do nich, by dać im szansę na normalne życie, oparte o wiedzę wyniesioną ze szkoły. Doskonalenie nauczycieli pozwala poddawać młodzież obiektywnej ocenie, a także służy poszerzeniu programu edukacyjnego o techniki, które usprawnią lekcje danego przedmiotu.