Wyposażenie kotłowni

Kotłowania jest newralgicznym miejscem naszego domu. Od jej właściwego zaprojektowania i wykonania oraz rodzaju zabezpieczeń zależy podatność na możliwość wystąpienia awarii. Podstawowe zagrożenia wynikają z niespodziewanych spadków lub wzrostów ciśnienia, panującego w układach wodnych oraz olejowych lub gazowych, w zależności od paliwa, jakie jest stosowane do uzyskiwania gorącej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Właściwa ochrona niebezpiecznych elementów kotłowni polega na instalacji automatycznych zabezpieczeń. Najczęściej stanowią je różnego rodzaju manometry różnicowe.

W wielu zastosowaniach potrzebne są ciśnieniomierze, pokazujące różnicę pomiędzy różnymi układami. Manometry różnicowe pokazują na podzielni różnice pomiędzy ciśnieniami panującymi w analizowanych układach.

Zazwyczaj tego typu urządzenia mają zastosowanie do monitorowania stanu filtrów, pomiaru poziomu wypełnienia zamkniętych pojemników i badania spadków ciśnienia. Wykorzystuje się je w rozmaitych układach kontrolnych w stacjach filtrów, pompach, rurociągach, systemach grzewczych oraz systemach wentylacji i klimatyzacji. W kotłowniach manometry znajdują się na różnych obiegach oraz badają ciśnienie gazu i wody w samym kotle.

Domowe kotłownie posiadają rozwiązania powodujące automatyczne wyłączenie pomp lub kotła w przypadku wzrostu ciśnienia ponad pewną wartość, określoną przez użytkownika lub producenta urządzenia. Manometry różnicowe zapobiegają niekontrolowanym zjawiskom, dzięki czemu zapewniają możliwość bezobsługowej pracy niemal każdej kotłowni.