Zagrożenie dla zdrowia – tlenek węgla

Każdego roku umierają całe rodziny i pomimo to większość z nas lekceważy zagrożenie, jakie powoduje tlenek węgla. Statystyki strażaków są przerażające. Rocznie kilkadziesiąt osób umiera, a około 5 tysięcy jest hospitalizowane na skutek zatrucia czadem. Przyczyną zazwyczaj bywają niesprawne kominy, gazowe podgrzewacze wody, piece, kuchenki i kominki. Groźba zatrucia zwiększa się przy instalacji szczelnych okien plastikowych, które utrudniają cyrkulację powietrza i tym samym wpływają na stężenie czadu w pomieszczeniu.

Tlenek węgla nie ma zapachu, smaku, barwy, przez co jest szczególnie niebezpieczny dla domowników. Do organizmu dostaje się w czasie oddychania. W płucach łączy się zamiast tlenu z hemoglobiną, uniemożliwiając jej transportowanie niezbędnego organizmowi tlenu. W efekcie cały organizm jest niedotleniony. Brak tlenu jest szczególnie szybko odczuwany przez ośrodkowy układ nerwowy, układ naczyniowo – sercowy i mózg. Po wzięciu kilku oddechów z czadem błyskawicznie przychodzi omdlenie, które uniemożliwia ucieczkę i jeśli szybko nie nadejdzie pomoc, następuje zgon. Niedrożny komin może w ciągu jednej minuty wytworzyć śmiertelną dawkę tlenku węgla.

Większość administratorów i właścicieli domów nie zdaje sobie sprawy, że powinni regularnie dbać o kominy. Prawo zobowiązuje właścicieli domów jednorodzinnych do kontroli przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przynajmniej raz do roku. Podchodząc do tego obowiązku w sposób odpowiedzialny, znacznie zmniejszymy groźbę poważnego zatrucia czadem. Warto również zainstalować w domu czujniki reagujące na pojawienie się tlenku węgla w pomieszczeniach.