Znaki drogowe w prawie o ruchu drogowym

Znaki drogowe

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” reguluje znaczenie i wygląd, jaki posiadają wszystkie znaki drogowe, które są dostępne na terenie naszego kraju. Znaki pionowe umieszczane są na specjalnych słupkach, na wysokości wygodnej dla wzroku kierowcy. Mogą mieć kształt trójkąta, koła czy prostokąta. Dzielimy je na znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne, zakazu, nakazu, kierunku i miejscowości oraz znaki uzupełniające. Każdy znak ma swój indywidualny symbol, który precyzuje jego przynależność do konkretnej grupy. Ich wielkość zazwyczaj jest według prawa zaliczana do średnich i zgodnie z ustawą wynosi około 80 cm średnicy dla znaków okrągłych, 90 cm dla boku znaków trójkątnych i 60 cm dla boku znaków prostokątnych.

Znaki drogowe ostrzegawcze mają postać żółtych trójkątów z czerwonym obramowaniem. Znaki zakazu i nakazu są przeważnie okrągłe. Wyjątek stanowi bezwzględny nakaz zatrzymania się, a także znaki dotyczące strefy ograniczonej prędkości i ograniczonego postoju oraz nakaz jazdy w określonym kierunku dla samochodów z ładunkami niebezpiecznymi. Znaki drogowe informacyjne, uzupełniające oraz kierunku i miejscowości mają kształt prostokątów o różnej wielkości. Ich zadaniem jest zwiększenie orientacji w terenie uczestników ruchu drogowego poprzez informowanie ich o tym, co się wokół nich dzieje, gdzie można zatankować samochód, czy odpocząć w trakcie podróży. Dzięki nim dowiadujemy się też, ile kilometrów podróży mamy przed sobą i gdzie można zwiedzić wartościowe zabytki. Znaki poziome są malowane białą lub żółtą farbą na nawierzchni drogi. W przypadku, kiedy wystąpią oba kolory, ważniejsze są oznaczenia koloru żółtego.